rgvega.pl

KONTAKT

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

formularz
Reklama

AUDYT I OPIEKA

Audyt jest czynnością kontrolną, ma na celu porównanie stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym zasobów firmy i ewentualne wskazanie odchyleń. Wykonywanie audytu okresowo chroni przed nieprawidłowościami, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych i zbędnych kosztów.

Audyt informatyczny służy do uzyskania informacji na temat zasobów sprzętowych, zainstalowanego oprogramowania oraz ważnych licencji na programy. Może on dotyczyć pojedynczej stacji roboczej, bądź całego systemu informatycznego firmy. Wykonanie audytu informatycznego zapewnia, że firma pracuje na całkowicie legalnym oprogramowaniu, sprzęt wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do celów służbowych, a informacje poufne są wystarczająco zabezpieczone. Informacje uzyskane z przeprowadzonego audytu pozwalają zaplanować zakup nowych licencji, sprzętu oraz podjąć precyzyjne działania w sytuacjach kryzysowych.

Zakres audytu informatycznego powinien obejmować podstawowe elementy infrastruktury informatycznej, takie jak np.:

  • Analiza architektury sieci (m.in. ograniczenie dostępu z zewnątrz, weryfikacja zdalnego dostępu do zasobów firmy, zabezpieczenia urządzeń sieciowych)
  • Analiza systemu backupowego (m.in. harmonogram wykonywania kopii bezpieczeństwa, fizyczne zabezpieczenie nośników, weryfikacja procedury wykonywania kopii oraz procedury odzyskiwania danych w przypadku awarii)
  • Analiza zabezpieczenia antywirusowego
  • Analiza środowiska serwerowego (m.in. legalność oprogramowania, kontrola dostępu do serwerowni, awaryjne zasilanie serwerów)
  • Analiza stacji roboczej (m.in. weryfikacja uprawnień użytkownika, dostępność dla innych osób nieuprawnionych)

Dla naszych klientów przygotowaliśmy oferty stałej lub okresowej współpracy. Gwarantujemy szybkość reakcji w przypadku awarii, okresowe przeglądy i kontrole sprzętu oraz oprogramowania. Nasza firma zadba o bezpieczeństwo Państwa danych i ich archiwizację. Dopilnujemy również wszelkich aktualizacji wedle zaleceń producenta.

Z naszą opieką będą mogli Państwo czuć się bezpiecznie. Co więcej, w przypadku wątpliwości służymy poradą i konsultacją w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego firmy.